Větrací jednotky s připojením kuchyňské digestoře

Hlavním úkolem kuchyňské digestoře je odtah vodní par a pachů vznikajících při přípravě jídel. Nejrozšířenější řešení je instalace kuchyňské digestoře, buď cirkulační, nebo se samostatným odtahem vně budovy a větrací jednotky.

Cirkulační digestoř zachycuje pouze pachy a odtah vzduchu z kuchyně je zajištěn větrací jednotkou. Nejvíce rušivým elementem u všech typů je hluk vznikající při chodu kuchyňské digestoře. Proto nabízíme velmi elegantní řešení, jak skloubit činnost větrací jednotky ILTO W 80 s funkcí kuchyňské digestoře.

Větrací jednotka s rotačním, nebo protiproudým výměníkem má na rozdíl od jiných jednotek i pátý otvor, který se vzduchotechnickým potrubím připojí přímo ke kuchyňské digestoři. Kuchyňská digestoř nemá vlastní ventilátor, pouze ovládání, které je propojeno s řídicí jednotkou větrací jednotky. Napojení vzduchotechnického potrubí je až za výměníkem, aby nedocházelo k jeho zanášení mastnotou a nečistotami.

Pokud začnete s přípravou jídel v domácnosti, stisknete ovládací tlačítko na kuchyňské digestoři a pomocí servopohonu (nastavitelný časový úsek) se otevře uzavírací šoupátko vzduchotechnického potrubí. V tomto okamžiku se změní tlakové poměry v potrubí větracího systému a přes odtahový otvor kuchyňské digestoře začne proudit cca 70 % objemového množství vzduchu v závislosti na zvoleném stupni intenzity větrání. Vzhledem k tomu, že většina vzduchu bude proudit mimo výměník tepla, dojde k celkovému snížení tlakových ztrát a celkové množství odtahovaného vzduchu bude vyšší.

Současně regulační systém větrací jednotky zaregistruje zvýšený podtlak a automaticky zvýší otáčky přívodního ventilátoru, aby se kompenzoval zvýšený odtah znečištěného vzduchu odpovídajícímu množství čerstvého vzduchu. Po ukončení přípravy jídel a dostatečném vyvětrání kuchyně bude servopohonem klapka uzavřena a větrací systém se vrátí do původního režimu, tj. na cca 0,5 násobnou výměnu vzduchu za 1 hodinu v obytných prostorách.

Nespornou výhodou řešení je snížení hladiny hluku v kuchyni. Současně nám postačí pouze jediný průchod střešní krytinou pro odvod veškerého znečištěného vzduchu z obydlí. Pro průchod střešní krytinou využíváme střešní vyústky ILTO Roof (5 barevných odstínů), které podtrhují design střechy a současně mají i velmi nízké tlakové ztráty pro proudění vzduchu.