Větrací jednotky s cirkulačním okruhem

Hlavním předpokladem pro použití větrací jednotky s cirkulačním okruhem je skutečnost, že v domě se nachází místnost, kde je umístěna krbová vložka, nebo jiný zdroj tepla. Při používání tohoto lokálního zdroje tepla dochází v jeho blízkosti k vyššímu ohřevu vzduchu.

Čerstvý venkovní vzduch, který byl ohřátý odtahovaným vzduchem v rekuperátoru se mísí s teplým vzduchem odtahovaným z blízkosti krbové vložky. Tím dochází k zvýšení jeho teploty a současně snížíme energetické nároky na dohřev přiváděného vzduchu. Pro zachování komfortu obyvatel by teplota přiváděného vzduchu neměla klesnout pod 15 °C.

Podíl cirkulačního vzduchu je v rozmezí 10 - 15 % z celkového množství přiváděného čerstvého vzduchu. Tím je dodržena hygienická norma na požadovanou výměnu vzduchu a současně dochází k využití všech energetických zisků v domě.

Větrací jednotka má ve svém šasi umístěný pátý otvor pro připojení vzduchotechnického potrubí cirkulačního okruhu. Vzduch prochází větrací jednotkou mimo rekuperátor. V komoře, kde se nachází těleso pro dohřev, se směšuje s přiváděným čerstvým vzduchem.

Výhodou tohoto řešení je rovnoměrná teplota (nedochází k místnímu přehřátí v některých místnostech). Pro případy, kdy není nutné využití cirkulačního okruhu a během letního období, je možné cirkulační okruh uzavřít vzduchotechnickou klapkou ovládanou řídicí jednotkou ILTO Premium.