Řídící jednotka ILTO Premium

Všechny větrací jednotky řady ILTO Premium jsou řízeny ovládací jednotkou ILTO Premium, která ve spojení s řídicím panelem poskytuje zákazníkovi maximální komfort při nastavení větracího systému. Základní nastavení tvoří tři větrací režimy označené jako:

 • Nepřítomnost - obyvatelé domu nejsou přítomni – minimální výměna vzduchu.
 • Doma - větrací režim pracuje v nejpoužívanějším režimu.
 • Intenzivní - speciální požadavky na vysokou výměnu vzduchu ( návštěva apod.).

Dále je možné nastavit speciální režim „ Noční předchlazení“. V okamžiku, kdy kontrolní systém během letního období zjistí, že teplota vzduchu v místnosti je vyšší než teplota přiváděného vzduchu, přepne se jednotka do režimu „Nočního předchlazení“ s nastavitelnými otáčkami ventilátorů a tím docílíte vychlazení domu (přetlakové větrání).

Další možnosti nastavení:

 • možnost nastavení teploty přiváděného vzduchu
 • nezávislé nastavení otáček přívodního a odtahového ventilátoru
 • funkce snadného zapálení krbové vložky
 • signalizace servisní prohlídky
 • ovládání dvou servopohonů vzduchotechnického potrubí
V servisním menu máte k dispozici kompletní přehled o provozním stavu větracího zařízení

Volitelné přídavné zařízení

 • vlhkostní snímač
 • pohybový snímač
 • snímač kavality ovzduší CO2
 • signalizace čistoty filtrů